ช ชุมพรการช่าง (หาดใหญ่)

ช ชุมพรการช่าง (หาดใหญ่)