บ บจก.เพชรบุรีตัดใหม่ ฮอนด้าคาร์ส์ (1994)

บ บจก.เพชรบุรีตัดใหม่ ฮอนด้าคาร์ส์ (1994)