บ บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

บ บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)