ป ประจักษ์บอดี้ช๊อป จำกัด เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ออโต้รีแพร์บีพี จำกัด

ป ประจักษ์บอดี้ช๊อป จำกัด เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ออโต้รีแพร์บีพี จำกัด