อ อุทัยออโต้ เปลี่ยนเป็น เคที ออโต้ 2010

อ อุทัยออโต้ เปลี่ยนเป็น เคที ออโต้ 2010