อ อู่ส้มอัครา (มิตซูสุโขทัย)

อ อู่ส้มอัครา (มิตซูสุโขทัย)