อ เอ็น.เค.ซี.อินเตอร์ จำกัด (สาขารัชดา-ท่าพระ)

อ เอ็น.เค.ซี.อินเตอร์ จำกัด (สาขารัชดา-ท่าพระ)