ไทยคาร์กลาสด (สาขา บางแสน )

ไทยคาร์กลาสด (สาขา บางแสน )